Utbildning och stipendier

Som frilans är du din egen personalchef och måste ordna allt själv, även din vidareutbildning. Men du behöver ofta inte betala själv. I mediebranschen finns det många stipendier att söka.

Det är inte direkt någon brist på utbildningar inom medieområdet, snarast tvärtom. Det gäller bara att komma i väg och ge sig tid. Många frilansar har alltför lätt att skjuta vidareutbildningen på framtiden. De ser den som en tidstjuv och kostnad i stället. Se istället utbildningen som en investering.

I en del branscher står utgifter för personalens utbildning för fem procent av lönekostnaden, ibland mer. Det betyder att en frilans som fakturerar en halv miljon kronor per år bör lägga 25 000 kronor på utbildning. 

Många finansierar sin vidareutbildning med hjälp av stipendier. I Sverige finns det tusentals fonder och stiftelser, varav flera riktar sig till reportrar, författare och fotografer. Oavsett om du finansierar din vidareutbildning via stipendier eller med egna medel, handlar det om två olika utbildningsspår: specialisering eller breddning.

Fotografen som går en kurs i avancerad bildbehandling och en reporter att fördjupar sig i statistisk. De vill söka nischkunskaper som gör att de klarar jobbet bättre.

Men lika viktigt som fördjupning är det att bredda sig. För en fotograf kan det handla om att gå en skrivkurs, för reportern att lära sig hantera en kamera bättre. Eller en kombination. Det kanske bästa exemplet är att gå en språkkurs. Det är både en kompetensfördjupning och breddning. Att gå en kurs innebär dessutom ofta en allmän nytändning.

För den som är ny som frilansföretagare ordnar Tillväxtverket gratis starta-företag-dagar. Att delta i sådana är en bra början. Där möter du experter att fråga och få hjälp av. Dessutom träffar du andra nya företagare i alla möjliga branscher, vilket är ett bra sätt att börja nätverka.

STIPENDIER

 • Publicistklubben
  Hiertanämnden delar främst ut stipendier till Publicistklubbens medlemmar. Delar ut två miljoner kronor om året.
 • Svenska Journalistförbundet
  Den största stipendiegivaren för journalister. Både för specifika kurser och egen studieplan.
 • Sveriges Författarförbund
  Sveriges Författarförbund har två former av stipendier. Dels traditionella med ekonomiskt stöd, dels sådana som låter stipendiaten bo gratis eller starkt subventionerat i olika författarhus runt om i världen.
 • Sveriges Författarfond
  I författarfonden samlas en del av de pengar som betalas ut när en bok lånas på ett bibliotek. Här kan författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker söka stipendier och bidrag.
 • Svenska Institutet
  Svenska Institutet har en rad stipendier, i första hand för den som vill resa utomlands och studera. Svenska Institutet har också ett antal gästhem där författare kan få bo.
 • Kulturrådet
  Hos den statliga myndigheten Kulturrådet kan du söka ekonomiskt stöd för bokutgivning från en mängd olika stipendier och fonder.
 • Journalistfonden
  Stiftelsen har till ändamål att genom stipendier underlätta för yrkesverksamma journalister att vidareutbilda sig inom något ämnesområde som är av betydelse för deras yrkesutövning.
 • Sveriges Läromedelsförfattares Förbund
  Du som skriver läromedelsböcker kan söka flera olika stipendier från Sveriges Läromedelsförfattares förbund.
 • Svenska Fotografers Förbund
  SFF delar årligen ut flera rese-, arbets- och utbildningsstipendier. Dessutom delar förbundets fotoförfattarsektion ut stipendier för gratis boende i Ateninstitutets gästhem i grekiska Kavalla.
 • Föreningen Grävande journalister
  FGJ delar ut flera stipendier på 3 000 kronor för att kunna delta på Grävseminariet. Medlemmar i Föreningen grävande journalister kan även söka stipendier från Stiftelsen grävfonden.
 • Svenska Sportjournalistförbundet
  Delar ut flera stipendier, bland annat ett utbildningsstipendium.
 • Ishockeyjournalisternas kamratförening
  Delar varje år ut ett resestipendium till en medlem i föreningen.
 • Stiftelsen Affärsvärlden
  Delas bland annat ut till ekonomi- eller arbetsmarknadsjournalister för vidareutbildning eller bokprojekt. Stipendiebeloppen brukar ligga på mellan 5 000 och 80 000 kronor. Stipendier för bokprojekt brukar vara högre.
 • Europaparlamentet
  Har resestipendier till yrkesverksamma journalister som vill besöka parlamentet och dess sessioner i Strasbourg.
 • Länsstyrelserna
  I länsstyrelsernas databas för stiftelser hittar du ännu fler fonder och stipendier.

VIDAREUTBILDNINGAR

 • Fojo
  Medieinstitutet Fojo, en del av Linnéuniversitetet i Kalmar, har haft utbildningar för journalister i flera decennier. Kurserna och resorna till Kalmar eller Stockholm är kostnadsfria. Fojo ordnar alltifrån skrivkurser till nischade utbildningar som till exempel kriminaljournalistik och grävande journalistik. Numera finns det även kostnadsfria digitala utbildningar på Fojo Academy.
 • Poppius
  Poppius journalistskola i Stockholm. Nordens äldsta journalistutbildning. Har specialiserat sig på praktiskt inriktade grundkurser i journalistik. Poppius har även påbyggnadskurser i bland annat kreativt skrivande och poddradio.
 • Berghs
  Berghs School of Communication. Ursprungligen reklambranschens motsvarighet till Poppius journalistskola. Har i dag ett brett kursutbud med både heltidskurser med fokus på reklam och marknadsföring och deltidskurser som illustration och tidningsdesign.
 • NJC
  Nordisk Journalistcenter i danska Århus. Centret är sponsrat av Nordiska rådet och har en rad kurser med fokus på de nordiska länderna. De flesta kurser är ungefär en vecka långa. En del är i Århus, andra runt om i Norden. Men också i andra delar av världen.
 • Poynter
  Poynter Institute i St Petersburg i Florida. Ett av världens mest ansedda institut för vidareutbildning av journalister. Institutet har många kortkurser som vänder sig till utländska journalister. Nästan varje år brukar Publicistklubben eller Journalistförbundet dela ut stipendier för journalister som ska gå kurser på Poynter.
 • Biskops-Arnö
  Nordens Folkhögskola Biskops Arnö har en av de bäst ansedda fotoutbildningarna i Sverige. Skolan har även kortare kurser, inte minst på sommaren.
 • TT Kompetens
  Arrangerar såväl endagskurser som längre utbildningar, ibland kombinerat med studieresor. Bildjuridik och upphovsrätt är exempel på kurser.
 • Folkhögskolor
  Det finns 150 folkhögskolor i Sverige. Flera av dem har olika medieutbildningar. En del av dem är kortkurser.
 • JournalistförbundetSvenska fotografers förbund och andra organisationer i mediebranschen arrangerar egna kurser för medlemmar. Ofta är kurserna gratis.

Frågor och svar om utbildningar och stipendier:

Varför ska just du få stipendium?

Innan du söker ett stipendium bör du fråga dig själv varför? Vilket behov hos dig är det du vill tillgodose och är det ett behov som till exempel en stiftelse eller organisation kan tänkas vilja stödja? I sådana fall vilken eller vilka? Det är ju inte nödvändigt att det just är Journalistförbundets vidareutbildningsstipendier som måste täcka dina utgifter för en kurs i exempelvis arkivsökning, tyska eller redigering. Kanske kan du lika gärna få medel ur en lokal stipendiefond i kommunen där du bor eller är uppvuxen.

Hur många stipendier får man söka?

Hur många som helst. Oftast är det mest effektivt att söka flera stipendier samtidigt. Innan du skickar in en ansökan bör du ta reda på om du är behörig att söka det aktuella stipendiet och att du verkligen uppfyller kraven. Försök också sätta dig in i hur stipendienämnden resonerar, vad den tycker är viktigt och vilka krav den ställer på stipendiaterna och deras ansökningar.

Behöver jag skatta för stipendier?

Nej, vanligtvis. Ett stipendium är skattefritt om mottagaren får det för sin utbildning, inte betalas ut under mer än två år och inte är ersättning för arbete som utförs för utbetalarens räkning. Ett stipendium är skattepliktigt om det betalas ut av arbetsgivaren eller förutsätter någon form av någon form av motprestation. Hit räknas inte att skriva en stipendierapport, däremot att skriva ett reportage. Du kan läsa mer om detta i Skatteverkets information här.

Kan jag få stipendier för förlorad arbetsförtjänst?

Nej. Stipendium får på grund av skatteskäl inte täcka inkomstbortfall.

Kan jag dra av kostnaden för utbildning i min enskilda firma?

Ja, nästan för all form av utbildning är avdragsgill. Det räcker att du på något sätt kan visa att du i jobbet har användning för det som du har lärt dig.