Så mycket behöver du tjäna

För att du ska kunna fokusera på skrivande, fotograferande, formgivning eller vad du arbetar med gäller det att ha god ordning på företagets ekonomi. Räkna med att du måste ha ungefär dubbelt så stora intäkter till företaget som du tänker ta ut i ”lön”.

Som alla andra företagare bör du som frilans räkna och göra det ordentligt. Det kostar nämligen att frilansa. Du måste själv betala för datorer, kameror och annan utrustning. Samma sak gäller för försäkringar, lokalhyror, prenumerationer, pennor, papper och andra utgifter som är nödvändiga för att du ska kunna göra ett bra jobb.

Var realistisk i dina beräkningar, framför allt av intäkterna. Det du fakturerar är inte det du till slut får i plånboken. Efter avdrag för egenavgifter/sociala avgifter, rörelsens kostnader och den vanliga inkomstskatten blir det bara drygt en tredjedel kvar.

En god tumregel är att du behöver ha nästan dubbelt så stora intäkter till företaget som du tänker ta ut i ”lön”. Vill du som egenföretagare ha en ”månadslön” på cirka 30 000 kronor bör du alltså göra jobb för i genomsnitt nästan 60 000 kronor i månaden.

Året runt.

Vill du vara ledig en månad på sommaren, ett par veckor över jul och kanske ytterligare någon vecka eller så bör du dra in cirka 70 000 kronor i månaden under den perioden som du arbetar.

Ett enkelt sätt att få kontroll över såväl den egna som företagets ekonomi, oavsett om verksamheten bedrivs i form av enskild firma eller aktiebolag, är att ta ut en tänkt månadslön i stället för pengar efter hand.

Grafik: Tomas Öhrling

Var noga med att hålla isär dina ”privata” pengar från företagets genom att ha olika bankkonton.

Räkna med att inkomsterna i början på din frilanskarriär inte kommer att vara speciellt stora. Du bör därför se över din privatekonomi innan du startar och gärna bygga upp en buffert som motsvarar åtminstone det kommande halvårets fasta utgifter, alltså kostnader för till exempel försäkringar, telefon och eventuell lokalhyra.

Dra inte på dig onödiga kostnader innan du vet hur stora intäkter du kommer att ha.

Utgå ifrån att du får lägga ner mycket tid på sådant som du inte kan ta betalt för som research och bearbetning av tänkbara kunder.

Vanliga frågor och svar om hur mycket du behöver tjäna:

Bör man göra en budget innan man börjar frilansa?

Ja, men för de allra flesta frilansar är det ganska enkelt att i förväg uppskatta de kommande månadernas utgifter. Betydligt svårare är det att beräkna intäkterna. Ändå är det en bra idé att göra en resultatbudget. Den visar om inte annat vilka inkomster som krävs för att verksamheten ska gå runt.

Hur stora är månads-kostnaderna för en frilans?

Det beror på om du jobbar hemma hyr lokal. Har du egen firma bör du räkna med kostnader på minst 7 000 kronor per månad förutom din egen “lön” och egenavgifter/sociala avgifter. I kostnaderna ingår utgifter för bland annat hyra av frilansplats, företagsförsäkring, pensionssparande, bokföringshjälp och datorutrustning.

Vad kostar det att hyra en frilansplats?

Det varierar beroende på i vilken stad lokalen ligger och hur den ser ut. Ofta kostar en frilansplats mellan 2 000 och 4 000 kronor per månad plus moms. Det brukar ingå uppkoppling, skrivare, städning och fika.

Hur mycket ska jag ta betalt?

Försök att alltid begära ersättning enligt branschstandard. Är du journalist är det Journalistförbundets frilansrekommendation som du bör luta dig mot. Fotografer använder sig ofta av Sverige Fotografers Förbunds prisguide och Bildleverantörernas Förenings, BLF:s, prisrekommendation. Var beredd på att du inte alltid får vad du begär. Förhandlandet är också en del av frilanslivet.

Hur fungerar momsen?

Moms, eller mervärdesskatt som det egentligen heter, är skatt på varor och tjänster. I stort sett på alla jobb du gör måste du lägga på moms, utgående moms. På artiklar är momsen 6 procent medan den på bilder, layout och redaktörskap är 25 procent.

Den moms (ingående moms) du betalar när du köper utrustning, hyr lokal och annat får du sedan dra av mot den fakturerade momsen. Det är mellanskillnaden mellan utgående och ingående moms som du ska betala in till Skatteverket. På så sätt kan man säga att momsen på varor du köper inte är en kostnad. Mer information om skatter och avgifter hittar du här.